Android Developer

Android Developer

Miejsce pracy: Gdynia

Wymagania

 • doświadczenie w tworzeniu aplikacji pod system Android (min. 2 lata)
 • bardzo dobra znajomość języka Kotlin oraz Java
 • dobra znajomość środowiska Android Studio
 • znajomość technik tworzenia testów jednostkowych oraz integracyjnych
 • doświadczenie w pracy z systemami kontroli wersji (Git)
 • dodatkowym atutem będzie znajomość, technologii:
  • asynchronicznych: RxJava, Coroutines
  • dependency injection: Dagger, KOIN, Kodein-DI
  • do sieci: Retrofit, OkKttp, Moshi/Gson, Ktor
  • do baz danych: Room, SQLDelight
 • bibliotek Android Jetpack
 • oraz dobrych praktyk SOLID oraz wzorca Clean Architecture
 • bardzo dobra, praktyczna znajomość języka angielskiego

Oferta

 • elastyczne godziny pracy
 • możliwość wyboru formy współpracy (umowa o pracę lub działalność gospodarcza)
 • umowa na czas nieokreślony
 • prywatna opieka medyczna oraz karta FitProfit
 • bezpłatna nauka języka angielskiego i niemieckiego
 • praca przy innowacyjnych i międzynarodowych projektach
 • przyjazna atmosfera oparta na partnerskich relacjach
 • zero korporacyjnych reguł

Jesteś Android Developerem?

Zgłoś się!